Palautesivu

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa muutoksista yhteystiedoissasi Jyty Vaasa ry:lle.

Med denna blankett du kan informera Jyty Vasa rf om förändringar i dina kontaktinformation. 


Tietoni saa päivittää myös ammattiliitto Jytyn jäsenrekisteriin (Jässäri)/ Ändrade kontaktuppgifter får uppdateras i fackförbundet Jytys register (Jässäri)

Kiitos! Lähetämme sinulle yhteystietojesi tarkistuspyynnön rekisteristämme. (Muista tarkistaa myös roskapostikansio!)

Tack! Vi sänder Dig en granskningsanmodan gällande Dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister. (Kom även ihåg att kolla din skräp-post!)

Jäsenenä Sinä olet meille tärkeä! Som medlem är Du viktig för oss!

Jäsenenä Sinä olet meille tärkeä! 

Som medlem är Du viktig för oss!


Olet osallistunut tapahtumaan / toimintaan, jonka Jyty Vaasa ry on toteuttanut jäsenilleen.

Du har deltagit i ett evenemang/verksamhet som Jyty Vasa rf har arrangerat för sina medlemmar.


Vastaamalla tähän kyselyyn Jyty Vaasa ry kehittää tapahtumiaan.

Genom att svara på detta frågeformulär hjälper Du Jyty Vasa rf att utveckla verksamheten.


Tapahtuma / toiminta, johon olet osallistunut / Evenemang/verksamheter som Du deltagit i:
Mistä sait tiedon tapahtumasta / toiminnasta? Var fick Du informationen om evenemanget/verksamheten?
Varauksen tekeminen / osallistuminen / edun saanti oli mielestäni - Att boka /delta / bli delaktig i förmånen tyckte jag var
Tapahtuma oli mielestäni / Jag tyckte evenemanget var
Tapahtuman maksullisuus / laskutus - Evenemangets kostnader / fakturering

Taustatietoja Sinusta:

Bakgrundsinformation av Dig:

Oletko tutustunut Jyty Vaasa ry:n kotisivuihin (https://vaasa.jytyliitto.net) ? Har du bekantat Dig med Jyty Vasa rf:s hemsidor (https://vaasa.jytyliitto.net) ?
Ovatko yhteystietosi ajan tasalla yhdistyksen (Jyty Vaasa ry) rekisterissä - https://vaasa.jytyliitto.net/jasensivut ? Är Dina kontaktuppgifter à jour i vårt medlemsregister, https://vaasa.jytyliitto.net/jasensivut?

Jos valitsit "En tiedä" lähetämme sinulle yhteystietojesi tarkistuspyynnön rekisteristämme, edellyttäen että jätät sähköpostiosoitteesi lomakkeen lopussa. (Muista tarkistaa myös roskapostikansio!)

Om Du svarade "vet ej" sänder vi Dig en granskningsanmodan gällande Dina kontaktuppgifter i vårt medlemsregister, under förutsättning att Du lämnar Dina kontaktuppgifter (e-post adress) i slutet av blanketten. Kom även ihåg att kolla din skräp-post!

Olisin kiinnostunut osallistumaan näihin, valitse myös osallistumisen "edellytykset" (voita valita useampia) / Jag skulle vara intresserad av att delta i dessa, välj även villkoren för Ditt deltagande (man kan välja flera alternativ).
Olisitko itse kiinnostunut järjestämään tapahtuman? Skulle Du själv vara intresserad av att arrangera något evenemang eller verksamhet?