Föreningen

Information om oss

Jyty Vaasa ry – Jyty Vasa rf,  före detta Vasa Kommunaltjänstemannaförening, grundades 9.10.1918 - över ett hundra år sedan. Vår förening har en grundmurad erfarenhet av  intressebevakning och främjande av allmänt välmående för våra medlemmar. Vårt motto är ju: tillsammans är vi starka! Vår förening strävar  till  att stärka våra medlemmars ställning och bevaka rättigheterna genom att inom ramen för verksamheten främja bl.a. samhörighet, gemensamma aktiviteter och en gemensam ansvarskänsla.

Vi är  en lokalförening inom Fackförbundet Jyty, vars verksamhetsområde är Vasa stad. De största arbetsgivarna bland våra medlemmar är Vasa stad och Österbottens välfärdsområde.

Vår förening har över 400 medlemmar, varav arbetskraftmedlemmar nästan alla. Av dessa arbetar t.ex. 130 inom Vasa stad, 150 vid Österbottens välfärdsområde, vid Mico Botnia Oy 27 och 22 inom Laihela kommun.

Jyty Vaasan logo
Jyty Vaasan logo