Till medlemmar

Jytys medlemsbulletin

"Medlem i Fackförbundet Jyty" (sidan 16 börjar på svenska)

Jyty-verkkolehti

Läs här

Övrig verksamhet

  • Skolning, kurser och medlemskvällar är en del av vår förenings aktiva verksamhet
  • Föreningen arrangerar rekreations- och kulturverksamhet för medlemmarna
  • Medlemmarna får information genom föreningens egna informationsblad, som du får 1-6 gänger om året
  • Även vårt förbunds tidning ”Jyty” sprider information om de viktigaste evenemangen och viktiga ärenden
  • Snabbinformation sprids via e-post

Jytys meddelanden