Skolning

Jyty Vasa rf arrangerar skolnings- och informationstillfällen kring aktuella teman. Förutom att vi hoppas på att medlemmarna ska delta i dessa tillfällen, så önskar vi även att medlemmarna skulle sända idéer på skolningar till skolningsanvariga.

Genom att delta i skolningskostnaderna strävar Jyty Vasa rf till att främja medlemmarnas deltagande i skolningar arrangerade av Jyty-förbundet.

Jyty Vasa rf kan bevilja ett årligt bidrag på 100€ för skolning som arrangeras av någon utomstående aktör. Förutsättningarna för att beviljas detta bidrag är att man är medlem i Jyty Vasa rf och att skolningen har anknytning till den sökandes yrke/arbetsuppgifter.


När du hittar en skolning som intresserar dig, kontakta

Ordförande Tarja Mäkitalo (tarja.makitalo(at)korvake.fi)

Jytyförbundets skolningar

Du hittar Jytyförbundets skolningskalender här. (Kalender på finska.)

Ifall du hittar en intressant skolning, kontakta genast ordförande och ta reda på om föreningen kan delta i skolningskostnaderna.

Övriga skolningar / webinarier / skolningsarrangörer:

TJS opintokeskus

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

SOSTE nedladdade webinarier; Yhdessä eteenpäin – Webinarieseriens textade nedladdningar i YouTube hittar du här .