Jyty Vasa rf är en lokalförening inom Fackförbundet Jyty.

 Vårt verksamhetsområde är Vasa med näromgivningar. 

Vi sköter våra medlemmars intressebevakning och arbetar för att främja det allmänna välbefinnandet på arbetsplatserna. 

Våra medlemmar arbetar inom t.ex. Vasa stad, Österbottens välfärdsområde,  Mico Botnia Oy Ab och Laihela kommun.

Fackförbundet Jytys nyheter

Följ Fackförbundet Jyty i nätet:

Seuraa liittoa somessa: