Förtroendeman

Förtroendemannen är arbetssamfundets expert, som verkar som din och Jytys representant på din arbetsplats. Förtroendemannens uppgift är att se till att arbetsgivaren följer överenskomna avtal och tjänsteförhållandets villkor. I problemsituationer bör du alltid först kontakta din egen förtroendeman. Om det inte finns någon förtroendeman på din arbetsplats, kan du kontakta din egen regionbyrå. 

Förtroendemannen är en person som i direkta val valts av arbetstagare som hör till Jyty, och hon/han fungerar bara som representant för de organiserade arbetstagarna. Därför uppmuntras löntagare att organisera sig i det fackförbund som förhandlar om deras kollektivavtal. Icke-organiserade arbetstagare har ingen representant i arbetsplatsens avtals- eller förhandlingsverksamhet eller i den representativa samverksamheten.

Förtroendemannaorganisation i Jyty Vasa rf


Vi har en täckande förtroendemannaorganisation. 

Vi har två huvudförtroendemän båda i  Österbottens välfärdsområde Päivi Laaksoharju och Lea Martin.