Förtroendemän 1.1.2021 - 31.12.2024Österbottens välfärdsområde
huvudförtroendeman

Agneta Honkala (agneta.honkala(at) ovph.fi)

puh / tfn 040 6861 261

förtroendeman

Pekka Anderejeff 

(pha71 (at) netikka.fi)Staden Vasa
förtroendemanKai Lehtinen (kai.lehtinen (at) vaasa.fi)


Mico Botnia Oy Ab
förtroendemanMaire Rajala (maire.rajala(at)micobotnia.fi)
viceförtroendeman


Laihela kommun
huvudförtroendemanLiisa Nikkilä (liisa.nikkila(at)laihia.fi)


Österbottens förbund
förtroendemanMarianne Höglund (marianne.hoglund(at)obotnia.fi)
viceförtroendeman


Vaasan suomalainen seurakunta
förtroendeman

Marttina Rahja

( marttina.rahja (at) evl.fi)