Förtroendemän 1.1.2021 - 31.12.2024Österbottens välfärdsområde
huvudförtroendeman

Päivi Laaksoharju (paivi.laaksoharju (at) ovph.fi)

puh / tfn 040 6861 261

huvudförtroendeman

Lea Martin 

puh/tfn 06 213 1283

(lea.martin-storbacka(at)ovph.fi)

vicehuvudförtroendeman  Agneta Honkala (agneta.honkala(at) ovph.fi)
förtroendeman

Pekka Anderejeff 

(pha71 (at) netikka.fi)Staden Vasa
förtroendemanKai Lehtinen (kai.lehtinen (at) vaasa.fi)


Mico Botnia Oy Ab
förtroendemanMaire Rajala (maire.rajala(at)micobotnia.fi)
viceförtroendeman


Laihela kommun
förtroendemanLiisa Nikkilä (liisa.nikkila(at)laihia.fi)


Teese Botnia
förtroendeman


Österbottens förbund
förtroendemanSiv Lundberg (siv.lundberg(at)obotnia.fi)
viceförtroendemanMarianne Höglund (marianne.hoglund(at)obotnia.fi)


Vaasan suomalainen seurakunta
förtroendeman

Marttina Rahja

( marttina.rahja (at) evl.fi)Vaasan Ammattikorkeakoulu
förtroendemanTaina Kyrönlahti-Bertell (taina.kyronlahti-bertell (at) vamk.fi)
viceförtroendeman


2M-IT
viceförtroendemanTarja Mäkitalo (tarja.makitalo (at) 2m-it.fi)