Pension i sikt ?

Infobrev födda år 1956 - 58

Som Jyty Vasa  medlem kan du fylla i blanketten om pensionering på förbundets hemsida eller meddela via Jässäri eller via e-post eller brev till föreningen (jyty.vaasa (at)gmail.com) eller till förbundet.
Ur anmälan bör framgå vilket datum du avgår med pension
Medlemmen ska själv till löneräkningen annullera fullmakten för erläggande av medlemsavgift


Det är på medlemmens ansvar att själv meddela även om övriga förändringar. Anmälan om förändringar ska sändas både till föreningen jyty.vaasa (at) gmail.fi OCH till förbundet t.ex via Jässäri !


Obs!

Fritidsolycksfallsförsäkringen och resenärsförsäkringen är i kraft till pensioneringsårets slut eller till slut av året man fyller 68 år.