Tietoa meistä - Information om oss

Jyty Vaasa ry – Jyty Vasa rf , entinen Vaasan Kunnallisvirkamiesyhdistys, on perustettu 9.10.1918 - yli sata vuotta sitten. Yhdistyksellämme on vankka kokemus jäsentemme edunvalvonnasta ja yleisen hyvinvoinnin edistämisestä. Meidän ”mottomme” onkin: yhdessä toimien olemme vahvoja! Yhdistys pyrkii vaikuttamaan jäsentemme asemaan ja oikeuksiin edistämällä toiminnassaan mm. yhteenkuuluvuutta, yhteistoimintaa ja keskinäistä vastuuntuntoa.

Olemme Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Jyty ry:n paikallisyhdistys, jonka toimialueena on Vaasan kaupunki. Jäsentemme suurimmat työnantajat ovat Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Yhdistykseemme kuuluu (15.9.2019) 630 jäsentä, joista työvoimajäseniä on suurin osa. Suurimmat työnantajat ovat  Vaasan kaupunki (268 jäsentä), Vaasan keskussairaala (125), Mico Botnia Oy Ab (58) ja Laihian kunta (29).

Jyty Vaasa ry – Jyty Vasa rf,  före detta Vasa Kommunaltjänstemannaförening, grundades 9.10.1918 - över ett hundra år sedan. Vår förening har en grundmurad erfarenhet av  intressebevakning och främjande av allmänt välmående för våra medlemmar. Vårt motto är ju: tillsammans är vi starka! Vår förening strävar  till  att stärka våra medlemmars ställning och bevaka rättigheterna genom att inom ramen för verksamheten främja bl.a. samhörighet, gemensamma aktiviteter och en gemensam ansvarskänsla.

Vi är  en lokalförening inom Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund – Jyty rf, vars verksamhetsområde är Vasa stad. De största arbetsgivarna bland våra medlemmar är Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun.

Vår förening har (15.9.2019) 630 medlemmar, varav arbetskraftmedlemmar nästan alla. Av dessa arbetar 268 inom Vasa stad, 125 vid Vasa centralsjukhus, vid Mico Botnia Oy 58 och 29 inom Laihela kommun.

Jyty Vaasan logo
Jyty Vaasan logo