Eläkkeelle ? 

Jäsen voi käydä täyttämässä eläkkeelle jäänti-ilmoituksen liiton kotisivuilla tai ilmoittaa Jässärissä, sähköpostilla, kirjeitse yhdistykselle (jyty.vaasa (at) gmail.com) tai liittoon
• Ilmoituksessa tulee käydä ilmi eläkkeelle jääntipäivä
• Jäsenen tulee itse peruuttaa valtakirja palkanlaskennasta

Muistakin muutoksista ilmoittaminen on jäsenen velvollisuus
Ilmoitukset sekä yhdistykselle (jyty.vaasa (at)gmail.com) että liittoon!


Huom! 

Vapaa-ajan ja tapaturma- ja matkustajavakuutus ovat  voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.


Infokirje vv 1959 - 60 syntyneille

Kirjeessä tietoa siitä mitä kannatusjäsenyys tarkoittaa. 

Kirje alla pdf-tiedostona.


---------------------------------------------------------------------------