Jäsenille

Muuta toimintaa

  • Koulutus, kurssit ja jäsenillat ovat osa yhdistyksemme aktiivista toimintaa
  • Vapaa-aikatoimikunta järjestää virkistys- ja kulttuuritoimintaa jäsenillemme
  • Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu yhdistyksemme omalla tiedotteella Aviisilla, joka toimitetaan 1-6 kertaa vuodessa
  • Myös liittomme jäsenlehti ”Jyty” jakaa tietoa tärkeimmistä tapahtumista ja asioista
  • Pikatiedottaminen tapahtuu sähköpostilla

Näkymällä ja kuulumalla olet aktiivinen ja voit vaikuttaa myös itsellesi tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä!


Tule mukaan osallistumaan yhdistyksemme toimintaan!

Övrig verksamhet

  • Skolning, kurser och medlemskvällar är en del av vår förenings aktiva verksamhet
  • Fritidskommittén arrangerar rekreations- och kulturverksamhet för medlemmarna
  • Medlemmarna får information genom föreningens egna informationsblad, som du får 1-6 gänger om året 
  • Även vårt förbunds tidning ”Jyty” sprider information om de viktigaste evenemangen och viktiga ärenden 
  • Snabbinformation sprids via e-post

Jytyliiton tiedotteet:

Jytys meddelanden