KVTES:n keskitetyn erän käyttö (0,4 % 1.2.2024)

1.3.2024

Kunta- ja hyvinvointialan palkkauksen kehittämisohjelmassa 2023-2027 on alun perin todettu, että keskitetty erä 1.2.2024 käytetään tasopalkkajärjestelmän valtakunnantason kustannuksiin. Erän suuruus on 0,4 % KVTES:n palkkasummasta. Kehittämisohjelmassa on sovittu, että mikäli keskitetystä erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy seuraavalle vuodelle. ”Keskitetty erä” tarkoittaa, että erä käytetään valtakunnantasolla, ei paikallisesti. 

KT ja pääsopijajärjestöt ovat yhdessä todenneet, että KVTES:n palkkauksen kehittäminen on siinä vaiheessa, että keskitettyä erää ei ole syytä käyttää vielä 1.2.2024 lukien. Sen vuoksi sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavista muutoksista kehittämisohjelmaan: 

  • Keskitetty erä 0,4 % yhdistetään kehittämisohjelman 1.6.2024 paikalliseen erään. Tämä merkitsee, että kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän suuruus 1.6.2024 on 1,0 % (0,6 %+0,4 %). Kehittämisohjelman paikallisia eriä koskevat kohdentamis- ja neuvottelulausekkeet säilyvät ennallaan. Tämän 1,0 %:n järjestelyerän käytöstä siis neuvotellaan paikallisesti. 
  • Kesäkuussa 2025 jaettava erä (0,8 %) muuttuu jakotavaltaan. Kehittämisohjelman erästä 0,4 % on paikallista erää ja 0,4 % keskitettyä erää. Keskitetty erä jaetaan HYVTES-liitteen 7 osalta (liite 7 palkkasumma) ja muun HYVTES-henkilöstön (muun henkilöstön palkkasumma) osalta erikseen. 
    • Keskitetty erä käytetään valtakunnantason palkkausjärjestelmäkustannuksiin helmikuussa 2025, mikäli palkkausjärjestelmä on valmis (neuvottelutulos viimeistään 31.1.2025). Mikäli järjestelmä ei ole valmis, erä jaetaan kesäkuussa 2025. 

KT ja pääsopijajärjestöt ovat valmistelleet yhdessä yleiskirjeen, jossa käydään em. keskitetyn erän lisäksi läpi vuoden 2024 muutkin KVTES:n sopimuskorotukset ja paikallisen järjestelyerän menettelytavat.

Lue KT:n yleiskirje 4/2024