Yhteystiedot - Kontaktuppgifter

Jyty Vaasa ry - Jyty Vasa rf

 

Marttina Rahja, puheenjohtaja/ordförande, email marttina.rahja@evl.fi

Tina Lempinen, jäsenasiat/medlemsärenden, email tina.lempinen@micobotnia.fi

Seija Paakkinen, pääluottamusmies/huvudförtroendeman, puh/tfn 040 686 1261,
email seija.paakkinen@vaasa.fi

Lea Martin-Storbacka, pääluottamusmies/huvudförtroendeman, puh/tfn 06 213 1283, email lea.martin-storbacka@vshp.fi