Yhteystiedot - Kontaktuppgifter

Tarja Mäkitalo, puheenjohtaja/ordförande, email tarja.makitalo(at)korvake.fi  

Tarja Porttila, pääluottamusmies Vaasan kaupunki, puh/tfn 040 6861 261, email tarja.porttila@vaasa.fi

Lea Martin-Storbacka, pääluottamusmies/huvudförtroendeman, puh/tfn 06 213 1283, email lea.martin-storbacka@vshp.fi