Kerhohuone - Klubbrum

Yhdistyksellämme on kerhohuone osoitteessa Rantakatu 10 D (1. krs).

Kerhohuone on vapaasti jäsentemme käytettävissä maksutta.

Jos mukana on jäsenten lisäksi ulkopuolisia henkilöitä, on hinta 15 €/vrk. Kokonaan ulkopuolisille vuokraajille hinta on 30 €/vrk.

Kerhohuoneen varaukset: Seija Paakkinen, puh. 040 757 4662 tai sähköpostitse seija.paakkinen@gmail.com 

- - - -


Vår förening har ett klubbrum på Strandgatan 10 D (1. vån.) som fritt kan användas av våra medlemmar

För medlemmar avgiftsfritt, ifall både utomstående och medlemmar deltar är priset à 15 €/dygn och för enbart utomstående à 30 €/dygn.

Utrymmet kan reserveras via Seija Paakkinen, tfn. 040 757 4662 eller via epost seija.paakkinen@gmail.com 

- - - -