Luottamusmiesorganisaatio

Yhdistyksellä on toimiva luottamusmiesorganisaatio. 
Pääluottamusmiehiä meillä on kaksi: Vaasan kaupungin jäsenten edunvalvonnasta vastaa Tarja Porttila ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eli Vaasan keskussairaalan jäsenten etuja valvoo Lea Martin-Storbacka.

Förtroendemannaorganisation


Vi har en täckande förtroendemannaorganisation. 

Vi har två huvudförtroendemän: den ena ansvarar för intressebevakningen för medlemmarna inom Vasa stad - Tarja Porttila och den andra ansvarar för Vasa sjukvårdsdistrikts samkommuns m.a.o. Vasa centralsjukhus´medlemmars intressebevakning - Lea Martin-Storbacka.