Jäsenmaksu

Jäsenmaksuksi vahvistettiin 1.1.2020 alkaen 1,32 % varsinaisesta palkasta ja euromääräiseksi jäsenmaksuksi 5  €/kuukausi. Kannatusjäsenten (eläkeläisjäsenten) jäsenmaksu on Jytyliiton asettama 36 €/vuosi.

Euromääräistä jäsenmaksua jäsenen tulee anoa aina silloin, kun hän on palkattomalla virkavapaalla/työlomalla (äitiys-, vanhempainvapaa, hoito- tai opintovapaa ym.) tai jää ilman työttömyyskassan maksamaa etuutta. Euromääräinen jäsenmaksu peritään täysiltä kuukausilta.


Hoitamalla jäsenmaksusi varmistat jäsenyytesi ja työttömyysturvasi!

Ilmoita mahdolliset muutokset osoite- ja henkilötiedoissa välittömästi yhdistykselle (jyty.vaasa (at)gmail.com) ja Jytyliiton Jässäriin (Jässäri) – näin toimien saat tiedot yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ajoissa ja voit osallistua mukaan toimintaamme.

----------------------------------------------------------------------------

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes fr.o.m. 1.1. 2020 till 1,32 % av den egentliga lönen och den eurobestämda medlemsavgiften till 5 €/månad. Medlemsavgit för supporters ( pensionärsmedlemmar ) är 36 €/år.

Eurobestämd medlemsavgift bör medlemmen alltid anhålla om, när medlemmen är på oavlönad tjänstledighet/arbetsledighet (moderskaps-, föräldraledighet, vård-, studie- eller alterneringsledighet) över en månad utan avbrott.


Genom att sköta om din medlemsavgift säkerställer du ditt medlemskap och din arbetslöshetsersättning!


Meddela eventuella ändringar i adress- och personuppgifter snarast möjligt till oss (jyty.vaasa (at) gmail.com) och till Jytyliitto (Jässäri) – på detta sätt får du information i god tid om föreningens verksamhet och evenemang och då kan du också lättare delta.

----------------------------------------------------------------------------

Tuki Jytyliiton lomamökkeihin - 

Stöd för Jytyförbundets semesterstugorJytyliitolla on lomamökkejä Levillä, Tahkolla ja Rukalla. Tarkemmat tiedot liiton sivulta.

Jyty Vaasa ry tukee jäsentensä mökkivuokrausta 100 eurolla/viikkovuokraus Jytyliiton lomamökeissä.

Tuen hakeminen:
Toimita kuitti maksetusta viikkovuokrasta ja tilinumerosi Jyty Vaasa ry:n sihteerille tai jyty.vaasa (at) gmail.com. Yhdistyksen hallitus käsittelee asian kokouksessaan.
______________________________________________________


Jytyförbundet har semesterstugor i Levi, Tahko och Ruka. Närmare uppgifter finns på förbundets sidor

Jyty Vasa rf stöder sina medlemmar genom att bevilja 100 euro för veckobokningar i Jytyförbundets semesterstugor.

Att söka stöd:
Hämta kvittot på den betalda bokningen och ditt kontonummer till Jyty Vasa rf:s sekreterare eller jyty.vaasa (at) gmail.com. Ärendet behandlas i föreningens styrelsemöte.

----------------------------------------------------------------------------

Liittovakuutus (IF)

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi Liittovakuutuksen, johon sisältyy turva vapaa-ajan matka- ja tapaturmavahinkojen varalle.

Ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta sinulla on liiton jäsenenä myös Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Lisäksi olet vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton tapahtumiin osallistuessasi.

----------------------------------------------------------------------------

Jäsenedut / Medlemsförmåner


Jytyliiton kaikki jäsenedut / alla medlemsförmåner:

Jytyliiton kotisivuilla