Eläkkeelle ? Pension i sikt ?

Jäsen voi käydä täyttämässä eläkkeelle jäänti-ilmoituksen liiton kotisivuilla tai ilmoittaa Jässärissä, sähköpostilla, kirjeitse yhdistykselle (jyty.vaasa (at) gmail.com) tai liittoon
• Ilmoituksessa tulee käydä ilmi eläkkeelle jääntipäivä
• Jäsenen tulee itse peruuttaa valtakirja palkanlaskennasta

Muistakin muutoksista ilmoittaminen on jäsenen velvollisuus
Ilmoitukset sekä yhdistykselle (jyty.vaasa (at)gmail.com) että liittoon!


Huom! 

Vapaa-ajan ja tapaturma- ja matkustajavakuutus ovat  voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.


---------------------------------------------------------------------------

Som Jyty Vasa  medlem kan du fylla i blanketten om pensionering på förbundets hemsida eller meddela via Jässäri eller via e-post eller brev till föreningen (jyty.vaasa (at)gmail.com) eller till förbundet.
Ur anmälan bör framgå vilket datum du avgår med pension
Medlemmen ska själv till löneräkningen annullera fullmakten för erläggande av medlemsavgift


Det är på medlemmens ansvar att själv meddela även om övriga förändringar. Anmälan om förändringar ska sändas både till föreningen jyty.vaasa (at) gmail.fi OCH till förbundet t.ex via Jässäri !


Obs!

Fritidsolycksfallsförsäkringen och resenärsförsäkringen är i kraft till pensioneringsårets slut eller till slut av året man fyller 68 år.