Jäsenasiat - Medlemsärenden

Arvoisa jäsen,

jos vaihdat työpaikkaa tai sähköpostiosoitetta, ilmoita se yhdistyksemme jäsensihteerille (tina.lempinen@micobotnia.fi), jotta saat tiedotteet muutoksesta huolimatta.

Ärade medlem,

om du byter arbetsgivare eller epostadress, meddela detta till föreningens medlemssekreterare (tina.lempinen@micobotnia.fi) för att få information trots förändringen.

***

Jyty Vaasa ry – Jyty Vasa rf , entinen Vaasan Kunnallisvirkamiesyhdistys, on perustettu 9.10.1918 eli sata (100) vuotta sitten. Yhdistyksellämme on vankka kokemus jäsentemme edunvalvonnasta ja yleisen hyvinvoinnin edistämisestä. Meidän ”mottomme” onkin: yhdessä toimien olemme vahvoja! Yhdistys pyrkii vaikuttamaan jäsentemme asemaan ja oikeuksiin edistämällä toiminnassaan mm. yhteenkuuluvuutta, yhteistoimintaa ja keskinäistä vastuuntuntoa.

Olemme Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto – Jyty ry:n paikallisyhdistys, jonka toimialueena on Vaasan kaupunki.

Yhdistykseemme kuuluu (1.6.2018) 670 jäsentä, joista työvoimajäseniä on 640. Suurimmat työnantajat ovat Vaasan kaupunki 284 jäsentä, Vaasan keskussairaala 123, MicoBotnia Oy Ab 56 ja Laihian kunta 31 jäsentä.


Luottamusmiesorganisaatio

Yhdistyksellä on toimiva luottamusmiesorganisaatio. Vaasan kaupungin suuremmissa hallintokunnissa on oma jytyläinen luottamusmies ja pienemmät hallintokunnat voivat kääntyä pääluottamusmiehen puoleen.

Luottamusmiesten vastuualueet löytyvät aina vuoden ensimmäisestä tiedotteesta. Pääluottamusmiehiä meillä on kaksi: Vaasan kaupungin jäsenten edunvalvonnasta vastaa Seija Paakkinen (puh. 06 325 1628) ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän eli Vaasan keskussairaalan jäsenten etuja valvoo Lea Martin-Storbacka (puh. 06 213 1283).


Muuta toimintaa

Koulutus, kurssit ja jäsenillat ovat osa yhdistyksemme aktiivista toimintaa.

Vapaa-aikatoimikunta järjestää virkistys- ja kulttuuritoimintaa jäsenillemme.

Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu yhdistyksemme omalla tiedotteella, jonka saat itsellesi noin joka toinen kuukausi. Myös liittomme jäsenlehti ”Jyty” jakaa tietoa tärkeimmistä tapahtumista ja asioista. Pikatiedottaminen tapahtuu sähköpostin välityksellä yhdyshenkilöiden kautta.

Näkymällä ja kuulumalla olet aktiivinen ja voit vaikuttaa myös itsellesi tärkeiden asioiden eteenpäin viemisessä!

Tule mukaan osallistumaan ja tutustumaan jäseniimme ja yhdistyksemme toimintaan.


 

Jyty Vaasa ry – Jyty Vasa rf,  före detta Vasa Kommunaltjänstemannaförening, grundades 9.10.1918 eller m.a.o. för redan hundra år sedan. Vår förening har en grundmurad erfarenhet av  intressebevakning och främjande av allmänt välmående för våra medlemmar. Vårt motto är ju: tillsammans är vi starka! Vår förening strävar  till  att stärka våra medlemmars ställning och bevaka rättigheterna genom att inom ramen för verksamheten främja bl.a. samhörighet, gemensamma aktiviteter och en gemensam ansvarskänsla.

Vi är  en lokalförening inom Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund – Jyty rf, vars verksamhetsområde är Vasa stad. De största arbetsgivarna bland våra medlemmar är Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun.

Vår förening har (1.6.2018) 670 medlemmar, varav arbetskraftmedlemmar är 640. Av dessa arbetar 284 inom Vasa stad, 123 vid Vasa centralsjukhus, 56 inom MicoBotnia Oy Ab och 31 inom Laihela kommun.

 

Förtroendemannaorganisation

Vi har en täckande förtroendemannaorganisation. Inom varje större förvaltningsgren inom Vasa stad finns en egen Jyty-förtroendeman och mindre förvaltningsgrenar kan vända sig till huvudförtroendemannen. Förtroendemännens ansvarsområden finns alltid uppräknade i årets första informationsblad. Vi har två huvudförtroendemän: den ena ansvarar för intressebevakningen för medlemmarna inom Vasa stad (Seija Paakkinen, tfn 06 325 1628) och den andra ansvarar för Vasa sjukvårdsdistrikts samkommuns m.a.o. Vasa centralsjukhus´medlemmars intressebevakning (Lea Martin-Storbacka, tfn 06 213 1283).
 

Övrig verksamhet

Skolning, kurser och medlemskvällar är en del av vår förenings aktiva verksamhet.

Fritidskommittén arrangerar rekreations- och kulturverksamhet för medlemmarna.

Medlemmarna får information genom föreningens egna informationsblad, som du får dig tillsänt cirka varannan månad. Även vårt förbunds tidning ”Jyty” sprider information om de viktigaste evenemangen och viktiga ärenden. Snabbinformation sprids via e-post genom våra kontaktpersoner.

 

Blogikirjoitus YTK:n oikeusturvavakuutuksesta vs ammattiliitto

http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2014/06/14/ytk-ja-turvaton-oikeusturvavakuutus/